เราตอบโจทย์ปัญหาแบบนี้ให้ท่านได้

 • พนักงานมีทัศนคติด้านลบ - ต่อองค์กรและการทำงาน
 • ไม่รักองค์กร ขาดจิตสาธารณะ เก่งแต่ไม่ smart
 • ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ขาดความกระตือรือร้น
 • แบ่งพวก แบ่งฝ่าย ขาดการประสานงานในทีม
 • ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง ขาดความรับผิดชอบ

ติดต่อ : บริษัท เค.ที วิชั่นเมนเนจเม้นท์ จำกัด 089-2459244, 062-9892454, 062-9236955

E-MAIL : siriv1@hotmail.com dttalk1@hotmail.com
หน้าแรก ทีมงานวิทยากร หลักสูตรที่เปิดอบรม ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
รูปแบบการอบรมในระบบ PLEARN ความรู้ คู่ความสนุก
 

งานของเรา DT-TALK

งานของเราได้รับความไว้วางใจมากกว่า 250 องค์กรทั่วประเทศ
โดยทีมงานวิทยากร ระดับคุณภาพ
งานพัฒนาบุคลากร ,Management
 • งานสำเร็จอย่างมีความสุข
 • หัวหน้างานที่เป็นเลิศ
 • เสริมพลังสร้าง EQ
 • การบริการที่เป็นเลิศ
 • จริยธรรมกับการทำงาน
 • เทคนิคการนำเสนองาน
กิจกรรมทีมสัมพันธ์
 • TEAMBUILDING
 • WALKRALLY
 • กิจกรรม CSR
 • กีฬาประจำปีบริษัท
งานทรัพยากรบุคล
 • HR.FOR NON HR
 • COMPETENCY
 • LEADERSHIP
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • CHANGE MANAGEMENT
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • FACILITATOR มืออาชีพ
งานเพิ่มผลผลิต PRODUCTIVITY
 • เทคนิคการจัดทำ 5 ส.
 • การสร้างทีมงานสู่กิจกรรม 5 ส อย่างยั่งยืน
 • QCC
 • KAIZEN
SAFETY ,ISO ,งานพัฒนาและวางระบบ
 • งานอบรม Safety ทุกหลักสูตร จป ฯลฯ
 • งาน ISO , หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
 • งานอบรมและวางระบบ Store warehose
 • การจัดระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • กฎหมายแรงงาน จ.ป
 • การจัดทำข้อบังคับความปลอดภัย
งาน ORGANIZER, สันทนาการ,พิธีกร
 • พิธีกร, งานพิธีต่างๆ
 • งาน Event, งาน Organizer
 • ค่ายจริยธรรม ,อบรมค่ายธรรมะ
 • Pretty, Mc

Course ก้าวสู่มืออาชีพ

 • การสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์
 • เส้นทางสู่นักขายมืออาชีพ
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • การพัฒนาบุคลิคภาพ
 • การจัดระบบคลังสินค้า ,Store
 • ขายให้รวยด้วย PASSION ฯลฯ
 
 
  

ติดต่อ : 089-2459244, 062-9892454, 062-9236955

Copyright  © 2009 www.dt-talk.com   © 2004 Design by Camptour.net All right reserved.